JAKÝ JE ROZDÍL MEZI KMENOVÝMI ZAMĚSTNANCI A AGENTURNÍMI?

 
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI KMENOVÝMI ZAMĚSTNANCI A AGENTURNÍMI?

Zejména při zaměstnávání cizinců se můžeme setkat se specifickým typem pracovněprávního vztahu, jímž je tzv. agenturní zaměstnávání. Co to znamená a jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

Zejména při zaměstnávání cizinců se můžeme setkat se specifickým typem pracovněprávního vztahu, jímž je tzv. agenturní zaměstnávání. Co to znamená a jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

Agenturní zaměstnávání cizinců

Cizinec pro legální zaměstnání v ČR potřebuje mimořádné pracovní vízum, případně zaměstnaneckou kartu. Je však potřeba si uvědomit, že zaměstnavatelem žadatele o mimořádné pracovní vízum v tomto případě vyloženě právě nesmí být agentura práce.

Rozhodnutím zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony byl naopak odstraněn zákaz dočasného přidělení držitelů zaměstnaneckých karet agenturou práce k výkonu práce uživatele.

Z tohoto rozhodnutí plyne, že zaměstnaneckou kartu je možno vydat nebo prodloužit v případě, že zaměstnavatelem cizince je agentura práce.

Jaké jsou výhody agenturního zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání cizinců je poměrně rozšířené. Má totiž celou řadu výhod. Zaměstnanec je k zaměstnavateli přidělen agenturou práce na základě pracovní smlouvy nebo na dohodu o pracovní činnosti. Je mu tak v podstatě „zapůjčen“.

Výhodou je především značná flexibilita v zaměstnávání. Zaměstnavatel si zaměstnance může nechat pouze dočasně, například v průběhu sezóny nebo na dokončení konkrétního projektu. I pro zaměstnance má agenturní zaměstnávání výhodu v možnosti se vyhnout profesnímu stereotypu.

Agentura práce se postará o příslušnou agendu. Zajišťuje veškerou dokumentaci a nese i kompletní náklady spojené s výběrovým řízením zaměstnance. To je výhodné zejména právě u zahraničních pracovníků, kteří potřebují patřičná povolení.

Nábor cizinců je z pohledu tuzemské společnosti dražší i komplikovanější, nicméně čeští zaměstnavatelé často doma jednoduše nemohou najít vhodné uchazeče.

Jaké jsou podmínky agenturního zaměstnávání

Pracovní (rozvržení pracovní doby atd.) a mzdové podmínky by neměly být žádným způsobem diskriminační. Lze tedy říci, že mezi kmenovými zaměstnanci a agenturními pracovníky nemohou panovat žádné rozdíly.

Povinný je tuto rovnoprávnost zajistit samotný zaměstnavatel, ale i agentura práce. Pakliže by tomu tak nebylo, zaměstnanec má právo se domáhat řešení vzniklé situace přímo u agentury. Navzdory systému přidělení zůstává fakticky po formální stránce pracovník zaměstnancem právě přímo agentury.

Odlišná situace nastává napříč juniorními a seniorními pozicemi vyžadujícími jistou zkušenost a zapracovanost. Kmenoví zaměstnanci jsou pak logicky v jisté výhodě oproti agenturním zaměstnancům, kteří ve firmě zůstanou nejvýše několik měsíců (přidělení je běžně možné nejdéle na 1 rok). A je to i akceptovatelný důvod, proč se může lišit mzda.

V případě seriózně fungující agentury tak prakticky není prostor pro jakékoli znevýhodňování agenturních pracovníků. Neseriózně působící agentury však mohou své pracovníky doslova vykořisťovat a nastavovat nevýhodné podmínky.

Tagy :